Het goede doel van 2021

Rally Noord Nederland
Het goede doel van 2021

De kosten van de organisatie worden evenals de andere jaren grotendeels door sponsorgelden gedekt. Dit betekent dat het inschrijfgeld naar het goede doel gaat.

Het goede doel van dit jaar: menstruatiearmoede in de gemeente Midden-Groningen.

Voor de meesten zal het lastig zijn te bevatten: Er zijn vrouwen die bijvoorbeeld enkele dagen per maand niet meedoen aan onderwijs, sporten en/of sociaal leven, omdat ze geen geld hebben voor maandverband of tampons en soms zelfs niet genoeg weten over deze middelen (dat je een tampon niet 2 dagen moet laten zitten). Dit is nog eens helder naar voren gekomen door een onderzoek van studenten van de RUG. Als Rotary HS willen we een aantal jaren vooral de gelden besteden aan de jeugd in onze gemeente. Dit betekent dat we ons met betrekking tot dit probleem ook nu vooral richten op de meisjes in onze gemeente.

We hebben contact gehad met de gemeente. Zij kennenn het rapport van de studenen ook en richten zich dit jaar vooral op de voorlichting. De middelen: daar willen wij de opbrengsten van de rally aan besteden. Op dit moment hebben we contact met leveranciers en scholen. We zijn op zoek naar de beste manier om de middelen te verdelen, zodat het langdurig op de juiste plek terecht komt. Daarnaast zijn we in contact met bloedserieus Midden Groningen.

Geef je dus (weer) op voor de rally en help ons een steentje bij te dragen aan de oplossing van menstruatiearmoede!

PS: Indien je als sponsor een extra bedrag wilt storten voor dit goede doel, dan is een email zeer welkom (ingriddrenth@gmail.com)!