Rally Noord-Nederland en Rotary Hoogezand-Sappemeer

Onderdeel van Rotary International

Rotary is een wereldwijd netwerk van geïnspireerde individuen die hun passie vertalen naar relevante maatschappelijke doelen om het leven in samenlevingen te verbeteren. De serviceclub Rotary telt bijna 1,2 miljoen leden, waarvan in Nederland ruim 19.000 leden in 435 clubs.

Doelstelling
De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk: ‘Service above self’. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je met elkaar in een prettige, open sfeer dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. De leden zijn bereid hun (vak)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten.

Centraal staat daarnaast het aanmoedigen en bevorderen van:

  • Het beter leren kennen van elkaar en anderen ten behoeve van het bevorderen van het algemene welzijn;
  • Hantering van hoge ethische normen zowel privé als tijdens werkzaamheden;
  • Het verlenen van service aan anderen door iedere Rotarian;
  • Internationaal begrip en vrede door een wereldomvattende vriendschap van mensen.

Rotary biedt diensten aan anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, bevordert goodwill en vrede door de samenwerking van zakelijke, professionele en maatschappelijke leiders.

Goede doelen
Rotaryclubs kiezen zelf hun goede doelen: van een eenmalige actie voor de plaatselijke school tot een meerjarig project in het buitenland (regelmatig in samenwerking met de Rotaryclub ter plaatse). Alle doelen hebben gemeen dat ze vallen onder een van de zes zogenaamde ‘focusgebieden’ waar Rotary zich op richt:

  • Vrede en conflictbeheersing
  • Preventie en behandeling van ziekten
  • Water en sanitaire voorzieningen
  • Gezondheid van moeder en kind
  • Basisonderwijs en alfabetisering
  • Economisch en Sociale ontwikkeling

Gedragscode
Wie lid is van Rotary heeft de gedragscode ‘integriteit in het beroep’ hoog in het vaandel staan. De permanente uitwisseling van informatie over elkaars beroep leidt automatisch tot meer begrip voor elkaar. Een uitstekende voedingsbodem, want samenwerking door kennisuitwisseling in een sfeer van kameraadschap blijkt een formule te zijn die in de praktijk verbluffende resultaten afwerpt. Elk jaar opnieuw worden grote en kleine projecten gerealiseerd. Het lidmaatschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Lid worden
‘Rotary kent regels voor het lidmaatschap en het uitnodigen van kandidaat-leden. Belangstellenden kunnen echter ook zelf kenbaar maken lid te willen worden van onze club. Neem dan contact met ons op.