Inschrijven

Rally Noord Nederland 2019

Het inschrijfgeld bedraagt €.135,00 per equipe. Dit is inclusief de ontvangst met koffie, thee en een versnapering, de uitgebreide lunch en de borrel en het borrelhapje tijdens de prijsuitreiking.

Uiteraard worden ook de voor de Rally Noord-Nederland benodigde bescheiden zoals het routeboek, het reglement, de rallyschild en de deursticker aan u verstrekt.

Een  speciaal Rallydiner kunt u bij het eindpunt bij de Amshoff nuttigen! Wanneer u hiervan gebruik wenst te maken dan kunt u zich hiervoor aanmelden op het inschrijfformulier. 

Het diner is een echte aanrader om gezellig even na te praten en de nodige rallypunten verder door te nemen met de andere equipes.


Annulering

Indien u na inschrijving  onverhoopt niet kunt meedoen aan de rally dan vindt volgens onderstaand schema restitutie plaats.

•Voor 14 april zal er volledige restitutie plaats vinden.

•Na 14 april tot 14 mei; restitutie van het inschrijfgeld minus €35,00 voor kosten.

•Na 14 mei geen restitutie meer, wel kan men de inschrijving over doen aan een andere equipe.


Overmacht

De organisatie van de Rally Noord-Nederland zal het inschrijfgeld terugbetalen onder aftrek van €35,00 (voor gemaakte organisatiekosten) aan de deelnemers indien het evenement door overmacht niet door kan gaan. “Overmacht” is iedere gebeurtenis of omstandigheid boven de macht van de partijen, al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins.


Betaling

Na inschrijving wordt verwacht dat de deelnemer (equipe) het inschrijfgeld (€135,– per equipe) per omgaande overmaakt. Voor de traceerbaarheid graag als referentie het kenteken van uw rallyauto vermelden.

Betaling dient te geschieden aan Rotary Hoogezand-Sappemeer op rekeningnummer NL61ABNA0832040630 (let op: rekeningnummer gewijzigd), onder vermelding van de naam van de equipe en het kenteken. Wel heel graag eerst het inschrijfformulier invullen onder de link inschrijven.

NB. Bij over intekening is de volgorde van binnenkomst van betaling van het inschrijfgeld bepalend voor de deelname. Diegene die niet meer kan worden toegelaten, zal het volledige inschrijfgeld gerestitueerd krijgen.