Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt €145,00 per equipe. Dit is inclusief ontvangst met koffie, thee en een versnapering en een uitgebreide lunch.

Aan het einde van de dag is er een dinerbuffet voor € 37,50 per persoon. Bij de inschrijving kun je aangeven of je deel wilt nemen aan het dinerbuffet.

Uiteraard worden ook de benodigde bescheiden, zoals het routeboek, reglement, rallyschildje en de deursticker verstrekt.

Annulering
Indien je na inschrijving onverhoopt niet kunt meedoen aan de rally, dan vindt volgens onderstaand schema restitutie plaats.

  • Afmelden vóór 5 mei 2024: Volledige restitutie.
  • Afmelden na 5 mei 2024, maar vóór 20 mei 2024: Restitutie van het inschrijfgeld minus €35,00 kosten.
  • Afmelden na 20 mei 2024: Geen restitutie (de inschrijving over doen aan een andere equipe is wel mogelijk. In bijzondere gevallen kan restitutie aangevraagd worden en zal de organisatie beslissen).

Overmacht
Indien het evenement door overmacht niet door kan gaan, ontvang je het inschrijfgeld terug onder aftrek van €35,00 (voor gemaakte organisatiekosten). ‘Overmacht’ is iedere gebeurtenis of omstandigheid boven de macht van de partijen, al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins.

Betaling
Na inschrijving wordt verwacht dat de deelnemer (equipe) het inschrijfgeld (€145,– per equipe plus eventuele kosten voor het dinerbuffet) per omgaande overmaakt. Voor de traceerbaarheid vragen wij je het kenteken van je auto als referentie te vermelden.

Nadat je het inschrijfformulier hebt ingevuld via inschrijven, dien je de betaling te voldoen aan:
Rotary Hoogezand-Sappemeer
Rekeningnummer: NL61 ABNA 0832 0406 30 (LET OP!: het rekeningnummer is gewijzigd), Onder vermelding van: De naam van uw equipe en het kenteken.

NB. Bij over-inschrijving is de volgorde van binnenkomst van betaling van het inschrijfgeld bepalend voor de deelname. Diegene die niet meer kan worden toegelaten, zal het volledige inschrijfgeld gerestitueerd krijgen.