Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt €135,00 per equipe. Dit is inclusief ontvangst met koffie, thee en een versnapering en een uitgebreide lunch.

Aan het einde van de dag is er een dinerbuffet voor € 31,50 per persoon en voor kinderen tot 18 jaar € 16,50 per persoon. Bij de inschrijving kunt u aangeven of u deel wilt nemen aan het dinerbuffet.

Uiteraard worden ook de benodigde bescheiden, zoals het routeboek, reglement, rallyschildje en de deursticker aan u verstrekt.

Annulering
Indien u na inschrijving onverhoopt niet kunt meedoen aan de rally, dan vindt volgens onderstaand schema restitutie plaats.

  • Afmelden vóór 7 april 2022: Volledige restitutie
  • Afmelden na 7 april 2022, maar vóór 7 mei 2022: Restitutie van het inschrijfgeld minus €35,00 kosten
  • Afmelden na 7 mei 2022: Geen restitutie (de inschrijving over doen aan een andere equipe is wel mogelijk)

Overmacht
Indien het evenement door overmacht niet door kan gaan, ontvangt u het inschrijfgeld terug onder aftrek van €35,00 (voor gemaakte organisatiekosten). ‘Overmacht’ is iedere gebeurtenis of omstandigheid boven de macht van de partijen, al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins.

Betaling
Na inschrijving wordt verwacht dat de deelnemer (equipe) het inschrijfgeld (€135,– per equipe plus eventuele kosten voor het dinerbuffet) per omgaande overmaakt. Voor de traceerbaarheid vragen wij u het kenteken van uw rallyauto als referentie te vermelden.

Nadat u het inschrijfformulier heeft ingevuld via inschrijven, dient u de betaling te voldoen aan:
Rotary Hoogezand-Sappemeer
Rekeningnummer: NL61 ABNA 0832 0406 30 (LET OP!: het rekeningnummer is gewijzigd), Onder vermelding van: De naam van uw equipe en het kenteken.

NB. Bij over-inschrijving is de volgorde van binnenkomst van betaling van het inschrijfgeld bepalend voor de deelname. Diegene die niet meer kan worden toegelaten, zal het volledige inschrijfgeld gerestitueerd krijgen.