1. Deelnemers aan de Rally Noord Nederland zijn zelf verantwoordelijk voor de verzekering van de auto en hun goederen waarmee ze deelnemen aan de rally. Deelnemers zijn eveneens zelf verantwoordelijk voor een inzittendenverzekering en een persoonlijke WA-verzekering.
 2. De organisatie van de Rally Noord Nederland kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de auto en/of eventuele persoonlijke bezittingen van de deelnemers en/of letselschade.
 3. Deelnemers dienen zich vanzelfsprekend te houden aan de ter plaatse geldende verkeersregels, waaronder de maximumsnelheden. Eventuele overtredingen zijn voor eigen risico.
 4. Het inschrijfgeld voorziet in een startbewijs met alle bijbehorende toebehoren aan de Rally Noord Nederland zoals een routeboek en de volgende consumpties: koffie en/of thee met een versnapering bij de start, een uitgebreide lunch bij de pauzelocatie en twee consumptiebonnen en een borrelhap bij het eindpunt. Daarnaast worden onderweg op diverse plekken nog versnaperingen aangeboden. Overige consumpties en een eventueel diner bij het eindpunt dienen persoonlijk afgerekend te worden.
 5. Bij annulering door de deelnemer zijn de volgende annuleringskosten van toepassing (zoals tevens vermeld op het inschrijfformulier):
  • Voor 1 mei zal er volledige restitutie plaats vinden.
  • Na 1 mei tot 15 mei; restitutie van het inschrijfgeld minus €35,00 voor kosten.
  • Na 15 mei geen restitutie meer, wel kan men de inschrijving over doen aan een andere equipe.In bijzondere gevallen kan restitutie aangevraagd worden en zal de organisatie beslissen.
 6. De organisatie van de Rally Noord Nederland behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren of te diskwalificeren in geval van onveilig en/of onverantwoordelijk (weg)gedrag.
 7. De Rally Noord Nederland is een initiatief van Rotary Hoogezand-Sappemeer. Een belangrijk deel van de opbrengsten van de inschrijf- en sponsorgelden worden, na aftrek van de organisatiekosten, geschonken aan een door de Rally Noord Nederland Rotary vooraf bepaald goed doel.
 8. De uitslag van de jury van de Rally Noord Nederland is bindend en daarover kan achteraf niet worden gecorrespondeerd.
 9. Een vrijwaringsclausule zal voor aanvang van de rally worden overhandigd en door de deelnemers worden ondertekend. Hierin staat:
  • Dat de equipe bestaat uit een bestuurder en een navigator.
  • Dat de equipe de organisaties van deze rit zal vrijwaren van elke aansprakelijkheid ten
  opzichte van derden, voortvloeiend uit het deelnemen aan deze rit.
  • Dat de equipe de organisaties niet aansprakelijk zal stellen voor enige schade die de
  equipe lijdt als gevolg van het deelnemen aan de rit.
  • Dat de equipe evenzo de personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de organisatie
  van deze rit, zal vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens derden en dat zij deze
  personen niet voor enige schade als gevolg van het deelnemen aan de rit en
  voortkomend uit de rit aansprakelijk zal stellen.
  • Dat het voertuig waarin aan deze rit wordt deelgenomen WA verzekerd is in de ruimste
  zin van het gestelde in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen en dat dit
  voertuig voldoet aan alle door de wet gestelde eisen.
  • Dat de bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs, beschikt over voldoende rijvaardigheid en fysieke gesteldheid voor deelname aan de Rally Noord Nederland.
  • Dat de equipe zich zal houden aan de verkeersregels.
 10. Telefoonnummers bij noodgevallen
  Christiaan Setz (06 – 5185 4315)
  Ingrid Drenth (06 – 4626 2692)
 11. Een uitgebreid reglement behoort tot de mogelijkheden en wordt aan u kenbaar gemaakt via het Routeboek.
 12. In alle gevallen waarin deze voorwaarden en het uitgebreid reglement in het routeboek niet voorziet, beslist de organisatie van de Rally Noord Nederland. Deelnemers zijn gehouden te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.